Εξατμιστές

Εξατμιστές Φυσικής κυκλοφορίας

 

Εξατμιστές φυσικής κυκλοφορίας οι οποίοι κατασκευάζονται σε όλες τις διαστάσεις

 

 

Εξατμιστές Βεβιασμένης κυκλοφορίας

 

Εξατμίστες βεβιασμένης κυκλοφορίας βιομηχανικού τύπου καθώς και ειδικές κατασκεύες για τούνελ καταψύξεως.